Share

PËR NE

PËR NE

01

Historia Jonë e Mrekullueshme

Rrugëtimi ynë, i cili filloi me industrinë e arit 33 vjet më parë, na ka bërë një organizatë që operon në shumë sektorë të ndryshëm, veçanërisht në ndërtim, dhe ka përvetësuar gjithmonë parimin e shtimit të vlerës së së ardhmes.

Sot, ne vazhdojmë me sukses aktivitetet tona në shumë sektorë nga bujqësia tek energjia, nga ndërtimi te shëndetësia dhe vazhdojmë rrugën tonë duke u rritur me partnerët tanë të vlefshëm të biznesit dhe palët e interesuara.

1