Share

За нас

За нас

01

Нашата прекрасна приказна

НАШЕТО ПАТУВАЊЕ КОЕ ЗАПОЧНА СО ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЗЛАТО ПРЕД 34 ГОДИНИ ДЕНЕС, ВО МНОГУ РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ, ОСОБЕНО ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, РАБОТАТ И СЕКОГАШ ДОДАВААТ ВРЕДНОСТ НА ИДНИНАТА НЕ НАПРАВИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ИМА УСВОЕНО ПРИНЦИП.

ДЕНЕС, ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ДО ЕНЕРГЕТИКАТА, ОД ГРАДЕЖНИШТВОТО ДО ЗДРАВСТВОТО. ГИ ПРОДОЛЖУВА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ УСПЕШНО ВО МНОГУ СЕКТОРИ, СО НАШИТЕ ВРЕДНИ ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ И ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ПРОДОЛЖУВАМЕ ДА РАСТЕМЕ.

МОМЕНТИ ОД ЖИВОТОТ

1